Důležitá telefonní čísla

SOS – Tísňová linka ……………………………          112
Ohlašovna požáru ………………………………          150
Záchranná služba ………………………………           155
Policie ……………………………………………           158
Městská policie ………………………………….           156
Městská policie Kopřivnice ………… 556 812 747, 604 142 244

Poliklinika Kopřivnice…………………………      556 870 111
Pohotovost  Nový Jičín ………………………      556 711 381
Dětská lékařská služba Nový Jičín … 556 709 468, 739 609 395
Zubní pohotovost Nový Jičín ………………      556 773 111
Policie ČR Kopřivnice ……………                     974 735 731

Pohotovostní a poruchové služby:
Severomoravská energetika a.s.- poruchy ……… 840 850 860
Severomoravská plynárenská a.s.- únik plynu  …1239 (bez předčíslí)
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
Hlášení poruch ……………………………          840 111 125
Realitní kancelář Rekaz s.r.o.
-poruchová služba (provoz do 20hod.) …………… 734 850 936
-spojovatelka (v pracovní dobu)…… 556 821 126, 733 734 220

Teplo
TEPLO Kopřivnice, s.r.o. …………………… 556 879 726
Poruchová služba ………………………………… 736 411 029
 
Výtahy
Socha (v pracovní dny)……………        723 760 635, 556 811 562
Non stop (zdarma) ……………………… 800 100 797, 602 370 166

Servis dveřních zavíračů GEZE       www.gezeservis.cz

Další… Vodo, topo, elektro, atd. …, až po přihlášení.