Pozvánka na členskou schůzi BD Obránců míru 988

KDY: 19.5.2014 ( pondělí ) v 19:00h v prostorách prádelny v
suterénu

Program:
1) Schválení změny stanov BD
– dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č.90/2012Sb o obchodních
korporacích a družstvech, na základě kterého musíme upravit stanovy
družstva do 6-ti měsíců tj. do 30.6.2014 včetně zápisu na obchodním
soudu.
2) Informace o stavu odkoupení domu 988
3) Různé
Pokud se členské schůze nebudete moci zúčastnit, neprodleně mne kontaktujte.
Návrh nových stanov bude k dispozici na www.hokejka988.cz
případně zašlu e-mailem.
Evžen Milčinský
Předseda družstva