Technické Informace

Postup odvzdušnění radiátorů –  PDF
(Týká se VŠECH bytů ve vhodě, nikoli jen bytů v HORNÍCH PATRECH !!! )

Funkce termostatického ventilu –  PDF
(TIP – jak správně nastavit termostatický ventil na radiátorech …)